• The Lars Hierta Memorial Foundation
  • Lars-Hierta-Gedächtnis-Stiftung
  • La Fondation à la Mémoire de Lars Hierta

Lars Hierta (1801 - 1872) var industriman, publicist, bokförläggare och riksdagsman. Hierta grundade bland annat Liljeholmens Stearinfabrik, Munksjö Pappersbruk, Nya Ångslups-bolaget och tidningen Aftonbladet. Stiftelsen grundades 1877 genom en donation av Lars Hiertas änka, Wilhelmina Hierta.

Stiftelsen tar emot ansökningar  från enskilda forskare för projekt inom alla ämnesområden. Ansökan kan också göras av litterära sällskap och forskningsanknutna organisationer.

Dessutom tar stiftelsen emot bidragsansökningar från allmännyttiga organisationer som verkar för sociala ändamål. Härutöver stöds allmännyttiga slöjder och näringar samt vidareutbildning och specialiserade studier, utöver akademisk grundexamen, för enskilda personer som arbetar inom socialt arbete.

Ansökan

Stiftelsen tillämpar ett elektroniskt ansöknings­förfarande för alla typer av ansökningar.

Ansökningssystemet är öppet
15 augusti - 1 oktober.
Klicka på Ansökan i menyn för att registrera en ansökan.

Denna webbplats använder sig av Cookies