Stiftelsen tar emot ansökan från enskilda forskare och forskningsanknutna organisationer; dessutom från allmännyttiga organisationer och föreningar samt från enskilda personer för vidareutbildning inom det sociala området. I samtliga fall ska den sökande vara verksam i Sverige.

Ansökan från enskild person om socialt understöd beaktas ej.

Läs mer om respektive område

Välj ditt språk

Ansökan

Stiftelsen tillämpar ett elektroniskt ansöknings­förfarande för alla typer av ansökningar.

Ansökningssystemet är öppet
15 augusti - 1 oktober.
Klicka på Ansökan i menyn för att registrera en ansökan.