För alla erhållna anslag från Stiftelsen Lars Hiertas Minne ska en redogörelse insändas senast ett år efter det att projektet har avslutats. Förnyad ansökan om anslag kräver att tidigare beviljade medel och forskningsresultat redovisats. (Observera att stiftelsen inte ger enskilda forskare stöd i mer än tre år i följd).

Projektredogörelsen ska skickas in via ansökningssystemet. Se nedan.

Redogörelsen ska vara kortfattad, maximalt 1-2 sidor (max 2 MB). Den ska innehålla redogörelse för genomförda studier och resultat (forskning) resp. genomförd verksamhet (sociala ändamål och slöjder) samt en kortfattad ekonomisk redovisning, som innehåller huvudsakliga utgiftsposter. Kvitton eller kopior av kvitton ska ej insändas, utan bevaras hos anslagsmottagaren enligt från tid till annan gällande rekommendation från Bokföringsnämnden, för närvarande drygt 7 år.

Så här lämnar Du redogörelse via ansökningssystemet
Logga in i ansökningssystemet med samma uppgifter som Du använde när Du gjorde Din ansökan. Om Du har glömt lösenord, kan Du få ett nytt via en länk i systemet. Klicka på den ansökan som redogörelsen avser och välj sedan ”Ladda upp nytt dokument”.

Välj ditt språk

Ansökan

Stiftelsen tillämpar ett elektroniskt ansöknings­förfarande för alla typer av ansökningar.

Ansökningssystemet är öppet
15 augusti - 1 oktober.
Klicka på Ansökan i menyn för att registrera en ansökan.