The Lars Hierta Memorial Foundation

Lars-Hierta-Gedächtnis-Stiftung

La Fondation à la Memoire de Lars Hierta

Lars Hierta (1801 – 1872) var industriman, publicist, bokförläggare och riksdagsman. Hierta grundade bland annat Liljeholmens Stearinfabrik, Munksjö Pappersbruk, Nya Ångslups-bolaget och tidningen Aftonbladet. Stiftelsen grundades 1878 genom en donation av Lars Hiertas änka, Wilhelmina Hierta.

Stiftelsen tar emot ansökningar  från enskilda forskare för projekt inom alla ämnesområden. Stiftelsen tar även emot bidragsansökningar från allmännyttig organisation, som verkar för sociala ändamål. Härutöver stöds allmännyttiga slöjder och näringar.