Projektredogörelse

För alla erhållna anslag från Stiftelsen Lars Hiertas Minne skall en redogörelse insändas senast ett år efter det att projektet har avslutats. Förnyad ansökan om anslag kräver att tidigare beviljade medel och forskningsresultat redovisats. (Observera att Stiftelsen som regel ej ger stöd i mer än 3 år i följd).

Projektredogörelsen skall skickas in via ansökningssystemet. Se nedan.

Redogörelsen skall vara kortfattad, maximalt 1-2 sidor. Den skall innehålla redovisning av genomförda studier och resultat samt en kortfattad ekonomisk redovisning, som innehåller huvudsakliga utgiftsposter. Kvitton eller kopior av kvitton skall ej insändas, utan bevaras hos anslagsmottagaren enligt från tid till annan gällande rekommendation från Bokföringsnämnden , för närvarande drygt 7 år.

Så här lämnar Du redogörelse via ansökningssystemet
Logga in i ansökningssystemet med samma uppgifter som Du använde när Du gjorde Din ansökan. Om Du har glömt lösenord, kan Du få ett nytt via en länk i systemet. Klicka på den ansökan redogörelsen avser och välj sedan ”Ladda upp nytt dokument”.