Projektredogörelse

För alla erhållna anslag från Stiftelsen Lars Hiertas Minne skall en redogörelse insändas senast ett år efter det att projektet har avslutats. Om den sökande gör en förnyad ansökan om anslag, kan redogörelsen med fördel skickas in vid ordinarie ansökningstillfälle. (Observera att Stiftelsen som regel ej ger stöd i mer än 3 år i följd).

Projektredogörelsen skall skickas in via ansökningssystemet. Se nedan.

Redogörelsen skall vara kortfattad, maximalt 1-2 sidor. Anslag som förvaltats av högskola/universitet behöver endast redovisa genomförda studier och resultat. För anslag som förvaltats på annat sätt skall en kortfattad ekonomisk redovisning, som innehåller huvudsakliga utgiftsposter, ingå i projektredogörelsen. Kvitton eller kopior av kvitton skall ej insändas, utan bevaras hos anslagsmottagaren enligt från tid till annan gällande rekommendation från Bokföringsnämnden , för närvarande drygt 7 år.

Så här lämnar Du redogörelse via ansökningssystemet
Logga in i ansökningssystemet med samma uppgifter som Du använde när Du gjorde Din ansökan. Har Du glömt lösenord kan Du få ett nytt via en länk i systemet. Klicka på den ansökan redogörelsen avser och välj sedan ”Ladda upp nytt dokument”.